TEKNISK FÖRVALTNING

Är ni i behov av utökat stöd i det långsiktiga underhållsarbetet? Vi på Järva Fastighetskonsulter AB har engagerade fastighetstekniker som ronderar er fastighet med regelbundenhet för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna.

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

  • Upprättande av underhållsplan
  • Genomgång av underhållsplan
  • Kontinuerliga driftmöten med styrelsen
  • Genomgång av pågående och avslutade ärenden
  • Rondering med avhjälpande av fel
  • Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
  • Avläsning och rapportering av mätvärden

HOS OSS ÄR ER FASTIGHET I TRYGGA HÄNDER!