VINTERUNDERHÅLL

Ansvaret för snöröjningen och rensning av istappar på taket ligger hos fastighetsägaren. Det är därför otroligt viktigt för er fastighetsägare att säkerställa att gård och tak hålls rena från is och snö. Vi har erfarenhet i området och högt beredskap när det oförutsägbara händer. Med oss vid er sida kan ni känna er trygga!

EXEMPEL PÅ VAD SOM INGÅR

  • Snöröjning
  • Halkbekämpning
  • Bortforsling av snö
  • Påfyllning av sandlådor
  • Skottning
  • Plogning
  • Jourberedskap

HOS OSS ÄR ER FASTIGHET I TRYGGA HÄNDER!